Kriisiviestintä-simulaatio

Kriisiviestinnän A ja O on varautuminen tilanteisiin, joista voi olla yrityksesi maineelle haittaa. Tärkeä osa varautumista on yllätyksenä tulevien viestintätilanteiden harjoittelu ennakkoon. Kriisiviestintäsimulaatio on yrityksesi mahdollisuus harjoitella poikkeustilanteeseen reagoimista realistiselta tuntuvassa tilanteessa. 

Kriisiviestintäsimulaatiossa testaamme konkreettisesti, kuinka organisaatiosi selviäisi, jos sitä kohtaisi äkillinen kriisi. Simulaatio auttaa varautumaan siihen, miten toimitaan kriisin keskellä. Saadun palautteen perusteella pystytte vahvistamaan viestintästrategiaanne ja huomioimaan yllättävät tilanteet myös viestintäsuunnitelmassa.  

Kriisiviestinnän simulaatioharjoituksen tavoitteena on tunnistaa yrityksesi viestinnän heikkoudet ja vahvuudet yllättävässä tilanteessa. Samalla testaamme, kuinka hyvin organisaationne sisäinen tiedonkulku toimii kriisin keskellä.  

Simulaatiossa toimittajataustaiset viestintäkonsulttimme kouluttavat yrityksesi ja sen edustajat ottamaan vastaan ja reagoimaan myös negatiivisen huomion. Koulutukseen luodaan mahdollisimman todentuntuiset olosuhteet, jotta henkilökuntanne saa harjoitusta pää kylmänä toimimisesta, kun mediahuomio on jatkuvaa ja jopa painostavaa. Samalla voidaan testata yrityksenne sosiaalisen median kriisivalmius. 

Kriisiviestintä 

Kriisiviestintä on varautumista tilanteisiin, joita ei parhaimmassa tapauksessa koskaan pääse syntymään. Ellei kriisiin ole valmistauduttu, tilanne saattaa eskaloitua nopeasti ja kriisi voi jättää ikävän tahran yrityksen maineeseen. Mahdollisen mainehaitan ennakointi hyvällä kriisiviestintäsuunnitelmalla ja -valmennuksella kannattaa aina.  

Kriisiviestintäsuunnitelma 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -totuus pitää paikkansa erityisesti kriisiviestinnän osalta. Näin pyörää ei tarvitse keksiä siinä tilanteessa, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Kriisiin valmistautumisessa on olennaista kirjata ylös poikkeustilanteen viestinnän toimenpiteet, vastuut ja roolit sekä käydä nämä säännöllisesti läpi keskeisten henkilöiden kanssa. 

Kriisiviestintävalmennus 

Kriisiviestintävalmennus tukee viestintäsuunnitelman toteutusta. Käymme siinä yksityiskohtaisesti läpi kriisin eri vaiheet. Selvitämme, mitä voi ja saa viestiä, kuka viestii ja milloin viestitään sekä millaisia kysymyksiä erilaiset kriisit voivat herättää. Tavoitteena on, että yrityksesi avainhenkilöt tietävät, mitä he tekevät mahdollisen kriisin osuessa kohdalle.

Mediavalmennus

Mediavalmennuksessa käydään läpi Suomen median tila ja pureudutaan siihen, millaisia uutisia toimitukset haluavat. Valmennamme organisaatiosi avainhenkilöt toimimaan median kanssa sekä autamme ymmärtämään, miksi media kirjoittaa juuri tietynlaisista aiheista. Mediavalmennuksen ansiosta yrityksenne edustajat voivat astua luottavaisina median eteen myös poikkeusolosuhteissa. 

01 Viestintäkonsulttimme auttavat varautumaan kriisiin

Kokeneet viestintäkonsulttimme tuntevat kriisin anatomian ja osaavat valmentaa yrityksesi kohtaamaan myös negatiivista julkisuutta. Kriisin osuessa kohdalle on tärkeää, että yrityksesi avainhenkilöt tietävät askelmerkit, joilla tilanteessa edetään. 

Viestintäkonsulttimme kouluttavat asiantuntijanne vastaamaan toimittajille myös silloin, kun he soittavat kysyäkseen ikävistä asioista. 

Yrityksenne asiantuntijuus vahvistuu, kun puhehenkilöt osaavat hoitaa myös poikkeustilanteet ammattimaisesti. 

02 Kriisiviestintä osaksi viestintästrategiaa

Viestintästrategiassa määritellään kenelle, mitä ja miksi viestitään. Se kiteyttää organisaatiosi toiminnan perimmäisen merkityksen.

Kriisiviestintäsuunnitelma pohjaa viestintästrategiaan, jossa luodaan valmius tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen viestintään poikkeustilanteessa.

Asiantuntijamme auttavat yritystäsi luomaan strategian, jossa huomioidaan myös mainekolhut. 

03 Somekohu vai kriisi?

Somessa kytevä kohu ei ole sama asia kuin koko organisaation läpäisevä kriisi, mutta se voi eskaloitua sellaiseksi. Asiantuntijamme auttavat ymmärtämään, milloin kyse on myrskystä vesilasissa ja milloin todellisesta kriisistä.  

Yrityksenne sosiaalisen median strategiassa ja sisältösuunnitelmassa on hyvä varautua myös mahdollisiin kolhuihin.

Somevalmennuksessa valmennamme organisaationne edustajat tuomaan omaan asiantuntijuuttaan esille sosiaalisessa mediassa sekä välttämään sosiaalisen median sudenkuopat myös kriisin keskellä. 

Kysy lisää kriisiviestintäsimulaatiosta

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.