Helsingin
Satama

Helsingin Sataman uuden strategian sisäinen lanseeraus onnistui henkilökunnan osallistamisen, tarinallistamisen ja pelillistämisen avulla. Ulkoiseen lanseeraukseen loimme brändikonseptin “Jokaisen matkan varrella”, joka alleviivaa sataman roolia ihmisten arjessa.

Haaste

Helsingin Satama päivitti strategiansa ja lähti rakentamaan Republicin kanssa strategian sanoitusta sekä osallistamaan koko henkilöstöään innostavien sanoitusten muotoilussa. Sataman merkitys tuli tarinallistaa niin, että se aukeaisi selkeästi kaikille kohderyhmille kuluttajista kumppaneihin.

Tärkeää oli aloittaa sisäisestä lanseerauksesta, jotta oma henkilöstö omaksuisi strategian ensin. Keskeinen haaste oli, kuinka henkilöstö osallistetaan mukaan innostavalla tavalla.

Ratkaisu

Sisäinen lanseeraus toteutettiin osallistaen henkilöstöä avoimissa suunnittelutyöpajoissa, luomalla strategiasanakirja ja pelillistämällä strategia. Ulkoiseen lanseeraukseen loimme uuden brändikonseptin “Jokaisen matkan varrella”, joka alleviivaa sataman roolia meidän kaikkien arjessa: niin arjen hyödykkeissä, huvimatkoilla kuin kestävämmässä tulevaisuudessa.

Uuden strategian ymmärtämistä tukemaan tuotimme strategiasanakirjan, ja ymmärryksen ja innostuksen vahvistamista haimme strategian pelillistämisen kautta. Suunnittelimme pelin ja sen tekstisisällöt ja koordinoimme teknisen toteutuksen ulkoisen kumppanin kanssa. Pelin avulla srategian jalkautus onnistui niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Strategia koettiin ymmärrettäväksi ja tärkeäksi.

Uuden brändikonseptin tueksi kirkastimme Helsingin Sataman brändi-identiteettiä sekä viestien että visuaalisuuden osalta niin, että se välittää vahvemmin tietoa ja tunnetta. Päivitetyssä brändissä korostuvat strategian keskeiset elementit. Uusi kuvakonsepti ja uudet brändikuvat takaavat, että Helsingin sataman kuvat ja alaviestit kertovat samaa tarinaa ja päivitetyt logo, fontti, värit ja visuaalinen elementti selkeyttävät brändiä ja tuovat sen tähän päivään.

Suunnittelutyöpajat suunniteltiin asiakkaan kanssa yhdessä ja näin varmistettiin, että kerättävät tiedot olivat relevantteja ja henkilöstö saataisiin innostettua mukaan. Myös brändiuudistuksen perusteet luotiin yhteistyöskentelyssä.

Tulokset

Tavoite oli, että kaikki halukkaat henkilöstöstä antaisivat panoksensa strategian viestinnän muotoiluun, ja että koko henkilöstö sisäistäisi uuden strategian pelin kautta. Strategiapeli koettiin niin hyvänä, että se otettiin käyttöön myös tulevien työntekijöiden perehdytykseen.

Osallistamisen tavoitteet saavutettiin ja vastaanotto uudelle strategialle oli hyvä. Uusi visuaalinen ilme oli linjassa uuden strategian sanoitusten kanssa ja tuki sen jalkautumista.

Kampanjakokonaisuus toteutui suunnitellussa budjetissa ja aikataulussa tiiviin asiakkuusjohdon ja projektinhallinnan tuella. Teimme erillisen budjetoinnin jokaiseen vaiheeseen ja seurasimme tiiviisti kustannusten toteutumista.

100 %

johdon sitoutuminen strategian 
jalkautukseen

100%

henkilöstöstä pelasi strategiapelin

~ 20 %

henkilöstöstä osallistui 
osallistamistyöpajoihin

22

toiminnan kannalta keskeistä termiä suomennettiin henkilöstölle

“Yhteistyö ja kommunikointi Republicin kanssa sujui erinomaisesti. He saivat meidän henkilöstöstämme ne aluksi heikomminkin innostuneet syttymään uudelle strategialle ja sen sanoitukselle. Lopputulos on saanut laajasti kiitosta.”


Eeva Hietanen, viestintäpäällikkö, Helsingin Satama

Valokuvat: Jussi Hellsten

Muita töitämme

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.