Markkina- ja kohderyhmäymmärrys

Hyvät brändit, vaikuttava viestintä ja toimiva markkinointi perustuvat vahvaan ymmärrykseen markkinasta ja kohderyhmästä. Me Republicilla yhdistämme tutkitun tiedon asiantuntijanäkemykseen. Tarjoamme räätälöityjä kuluttaja- ja markkinatutkimuksia jotka lisäävät paitsi markkina- ja kohderyhmäymmärrystä myös kehittävät yrityksesi liiketoimintaa.

Kohderyhmäymmärrys auttaa ennen kaikkea arvon tuottamisessa, sillä sen avulla pystymme rajaamaan yleisömme tarkemmin ja puhuttelemaan asiakkaita heitä resonoivalla tavalla nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tutkimus maksaa itsensä aina takaisin, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa ilmiöiden taustalla olevista kuluttajien arvoista, motiiveista ja käyttäytymisestä, jotka puolestaan ohjaavat ratkaisujen kehittämisessä.

Hankimme ymmärrystä markkinasta ja kohderyhmistä useilla hyväksitodetuilla menetelmillä ja työkaluilla. Työn tukena hyödynnämme monipuolisesti tutkittua tietoa. Tutkimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja löydöksiä jalostetaan yhdessä asiakkaan kanssa huolehtien siitä, että havainnot siirtyvät tukemaan suunnittelutyötä. Suunnittelemme ja toteutamme tutkimuksia ja selvityksiä myös esimerkiksi yhteiskuntavastuuseen ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Kuluttajatutkimus

Kuluttajatutkimuksen avulla saadaan tärkeää tietoa halutuista kohderyhmistä. Suunnittelemme, toteutamme ja analysoimme tutkimuksia hyödyntäen määrällisiä ja laadullisia menetelmiä kuten kyselytutkimusta ja yksilö- tai ryhmähaastatteluita. Tutkimus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Markkinatutkimus

Markkinatutkimus tarjoaa tietoa niin markkinasta kuin kilpailijoista päätöksenteon tueksi. Me Republicilla tiedämme, että position löytämisessä tulee huomioida kilpailukenttä ja oma asemoituminen siinä. Markkinaa tutkimme ketterillä menetelmillä ja löydämme potentiaaliset raot ja teemat, jotka sinun yrityksesi voisi omistaa.

Tutkimustieto

Avoin data ja tutkimustieto kannattaa hyödyntää suunnittelutyön tukena, kun muodostetaan kokonaisvaltaista ymmärrystä markkinasta, kohderyhmistä tai kilpailijoista. Oikeiden työkalujen ja laajan kumppaniverkoston avulla teemme relevantteja havaintoja hyödyntäen avointa dataa ja tilastotietoa useista eri lähteistä.

Sosiaalinen kuuntelu

Sosiaalinen kuuntelu on ammattitaito, jonka avulla autamme hankkimaan hiljaista tietoa ja ymmärrystä ajankohtaisista trendeistä ja puheenaiheista. Asiantuntijamme seuraavat toimialaasi liittyvää mediakeskustelua ja parantavat mahdollisuuksiasi reagoida aiheisiin uutisikkunan sisällä.

01 Uteliaat löytävät – ja kuulevat

Hyvä markkinointiviestintä rakentuu laadukkaille havainnoille siitä kenelle viestimme, mitkä asiat heitä kiinnostavat ja toisaalta mitä toimialalla tapahtuu ja kuinka asetumme suhteessa kilpailijoihin. Me Republicilla olemme valjastaneet uteliaisuuden supervoimaksemme, ja löydämme viestintään näkökulmia, joita ei vielä eilen ollut olemassa.

02 Valjasta data päätöksenteon tueksi

Aina pyörää ei kannata keksiä täysin uudelleen – ja siksi markkina- ja kohderyhmäymmärrys saavutetaan tutkitun tiedon avulla. Republicin asiantuntijat puhuvat sen puolesta, että ratkaisut perustuvat dataan ja tutkittuun tietoon.

03 Hyödynnä relevantit tutkimusmenetelmät ja työkalut 

Tutkimustiedosta saadaan kaikki irti hyödyntämällä oikeita laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja työkaluja, kuten haastatteluja ja kyselyjä. Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että asiantuntijamme räätälöivät tutkimukset aina asiakaskohtaisesti ja valitsevat käyttöön relevantit menetelmät ja työtavat.

Kysy lisää kohderyhmäymmärryksestä

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.