Brändin rakentaminen

Brändin rakentaminen lähtee liiketoimintaymmärryksestä ja strategisuudesta. Vaikuttavat bränditarinat nojaavat vahvaan ymmärrykseen merkityksestä ja yhdistävät liiketoiminnan ja ihmiset saumattomaksi kokonaisuudeksi. Me Republicilla rakennamme vaikuttavia brändejä, autamme brändejä erottumaan kilpailijoista ja tarjoamme asiakkaille syyn valita ne.

Brändi on yrityksen, tuotteen tai palvelun maine. Brändiä ei siis ole olemassa ilman suhdetta asiakkaaseen eikä kukaan sitoudu brändiin puhtaasti faktojen tai rationaalisten argumenttien perusteella, vaan siihen tarvitaan tunneside, merkitys.

Kun ymmärretään, mitä brändi edustaa ja tarjoaa, se tuottaa arvoa. Haluttavuutta ja asiakasuskollisuutta puolestaan kasvatetaan, kun brändi pystyy kommunikoimaan arvonsa ja tarjoamaan haluttuja kokemuksia. Siksi brändi onkin yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista.

Olemme täyden palvelun bränditalo, joka hallitsee brändityön koko kaaren brändistrategiasta brändi-identiteetin elementteihin ja perustustöistä brändiuudistuksiin. Rakennamme vaikuttavia ja erottuvia brändejä, joihin sekä asiakkaat että oma henkilökunta sitoutuvat.

Brändistrategia

Brändistrategia on kokonaisvaltainen suunnitelma, joka ohjaa ja linjaa kaikkia brändiin liittyviä toimintoja. Se antaa brändille merkityksen ja sisältää sen tavoitteet, arvot, kohderyhmän, viestinnän, markkinoinnin ja muut strategiset elementit. Strategia luo vahvan perustan kaikelle toiminnalle ja auttaa kaikkia työskentelemään kohti samoja tavoitteita.

Brändi-identiteetti

Brändi-identiteetti rakentaa yhtenäistä, tunnistettavaa ja merkityksellistä brändiä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Kokonaisuus kattaa monia eri osatekijöitä ja elementtejä, jotka yhdessä määrittelevät brändiä. Keskeisiä osia brändi-identiteetistä ovat mm. brändin tai yrityksen nimi, tarina, visuaaliset elementit, viestintätyyli eli tone-of-voice ja tone-of-behavior, äänimaailma ja asiakaskokemus.

Visuaalinen identiteetti

Visuaalinen identiteetti on tehokas työkalu brändin erottuvuuden, tunnistettavuuden ja viestinnän kannalta. Johdonmukainen visuaalinen linja tekee brändistä välittömästi tunnistettavan sekä välittää tunteita ja symbolisia merkityksiä, joita ei voi viestiä pelkillä sanoilla. Visuaalinen identiteetti on osa brändi-identiteettiä ja se kattaa nimensä mukaisesti kaikki brändiin liittyvät visuaaliset elementit, kuten logon, värit, typografian, graafiset elementit ja kuvatyylin.

Brändiuudistus

Brändiuudistuksella puhalletaan brändiin uutta voimaa muuttuvassa maailmassa. Usein uudistuksella haetaan muutosta positioon, nimeen, brändikonseptiin, visuaaliseen ilmeeseen, viestinnän tyyliin tai muihin strategian määrittelyihin. Syyt uudistustarpeisiin kumpuavat useimmiten markkinoiden tai yrityksen sisäisistä muutoksista sekä pyrkimyksestä vastata kuluttajien odotuksiin.

01 Vaikuttavat bränditarinat kestävät aikaa

Rakennamme vaikuttavia bränditarinoita, jotka nojaavat vahvaan ymmärrykseen merkityksestä. Yhdistämme liiketoiminnan, ihmiset ja brändit saumattomaksi kokonaisuudeksi ja kommunikoimme keinoilla, jotka kulloinkin vievät sanomamme perille.

02 Liiketoimintaymmärrys ja strategisuus brändin ytimessä

Hyvä brändi tuottaa yritykselle arvoa ja toimii kilpailuetuna. Me Republicilla autamme organisaatiotasi tunnistamaan, mitä brändi edustaa ja tarjoaa. Asiantuntijoidemme johdolla kommunikoit brändin arvoista vaikuttavasti ja tarjoat haluttuja kokemuksia oikeille yleisöille.

03 Uniikit brändielementit luovat erottuvan brändin

Brändi ei ole brändi ilman tunnistettavaa ja yhtenäistä brändi-identiteettiä ja sen elementtejä. Useiden huippubrändien parissa työskennelleet suunnittelijamme loihtivat yrityksesi brändiin sopivat visuaaliset elementit, hiovat bränditarinasi timantiksi ja viestivät sen vaikuttavasti maailmalle.

Kysy lisää brändin rakentamisesta

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.