Strategia-

suunnittelu

Hyvä strategia on kuin kompassi, joka inspiroi ja ohjaa koko organisaatiota luomaan näkyviä tuloksia. Ilman strategiaa on vaikeaa hahmottaa ketä haluamme puhutella, mitä haluamme saada aikaan ja miten tavoite saavutetaan. Me Republicilla tiedämme, että jokaisen menestyvän brändin ja liiketoiminnan ytimessä on selkeä strategia. Rakennetaan yhdessä sellainen myös sinun yrityksellesi.

Strategia sisältää tavoitteet, kohderyhmän, viestit sekä keinot strategian toteuttamiseen. Sitä ei määritellä koskaan mutuillen, vaan jokainen valinta on perusteltu. Hyvän strategian selkäranka onkin aina valintoja ohjaava markkina- ja kohderyhmäymmärrys, joka muodostetaan relevantteja tutkimusmetodeja hyödyntäen. Samoja strategiatyön periaatteita sovelletaan paitsi liiketoimintastrategiaan myös markkinonti- ja viestintästrategioihin.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia on kokonaisvaltainen markkinoinnin ja viestinnän strategia, jossa määritellään selkeät askelmerkit onnistuneelle, yrityksen brändiä ja liiketoimintaa tukevan markkinointiviestinnän toteuttamiselle.

Mediastrategia

Mediastrategia määrittelee miten brändiin ja liiketoimintaan liittyvät tavoitteet saavutetaan erilaisten mediavalintojen avulla. Hyvä mediastrategia on osa onnistunutta markkinointiviestintää ja varmistaa, että kohderyhmä tavoitetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Asiakkuusstrategia

Asiakkuusstrategia auttaa yritystä hallitsemaan, sitouttamaan ja kasvattamaan asiakkuuksiaan. Hyvä asiakasstrategia lähtee asiakkaan ja asiakkaan motiivien tunnistamisesta. Selkeä asiakasstrategia varmistaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja rakentavat yrityksen menestystä.

Tuote- ja palvelustrategiat

Tuotestrategia ja palvelustrategia kertovat miten tietylle tuotteelle tai palvelulle asetettu tavoitetila saavutetaan. Hyvä tuotestrategia tai palvelustrategia rakentaa tietyn tuote- tai palvelukokonaisuuden kasvua ja samalla koko yrityksen kasvua.

01 Monipuolinen strategiakumppani apunasi

Olipa kyseessä markkinointistrategia, mediastrategia, asiakkuusstrategia tai tuote- ja palvelustrategia, me olemme apunasi. Kokeneet asiantuntijamme yhdistävät ketterästi strategisen suunnittelun kaupalliseen ajatteluun. 

02 Tehokkaasti tuloksia yhteistyöllä

Strategia rakennetaan meillä aina yhdessä asiakkaan kanssa yhteissuunnittelua, työpajatyöskentelyä ja molempien osapuolten asiantuntijuutta hyödyntäen. Me johdamme työn toteutusta, autamme löytämään organisaatiosi vahvuudet ja kiteytämme strategian selkeäksi ja helposti toteutettavaksi paketiksi.

03 Tutkittu tieto asiantuntijuuden tukena

Strategian keskiössä on aina markkina- ja kohderyhmäymmärrys, joka saavutetaan kun relevantti tutkimustieto yhdistyy asiantuntijuuteen. Asiakkaidemme menestys on menestystä myös meille, ja siksi luomme vain ja ainoastaan strategioita, joihin me itse uskomme.

Kysy lisää strategiasuunnittelusta

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.