DNA

Oivallus kiteytti ajatuksen arvojen mukaisesta työyhteisöstä, jossa monimuotoisuus on rikkaus ja jokainen saa olla omanlainen.

Asiakas

DNA:lla oli tarve luoda konsepti ja tarina, joka viestii monimuotoisuudesta ja sosiaalisesta osallisuudesta niin, että se tukee konsernitason Diversity & Inclusion -työn tavoitteita. Lisäksi oli löydettävä tunnistettavan DNA:lainen tapa keskustella tärkeästä asiasta.

Haaste

Projektin alkuvaihetta määritteli DNA:n toteuttama tutkimus, jonka mukaan työntekijöiden mielipiteet teeman tarpeellisuudesta olivat jonkin verran jakautuneet. Osa piti monimuotoisuuskeskustelua erittäin tarpeellisena, samalla kun toisten mielestä se ei yhtä vahvasti kuulunut työpaikalle.

Konseptin tavoitteena oli helpottaa työyhteisössä tapahtuvaa muutosta, joka oli sidottu useisiin konkreettisiin tavoitteisiin, kuten naisten määrän kasvattamiseen 40 prosenttiin työyhteisössä vuoteen 2025 mennessä ja suomen kielen poistamiseen rekrytointivaatimuksista. Lisäksi DNA halusi projektilla parantaa työnantajamielikuvaansa sekä vahvistaa omistajan (Telenor) ja DNA:n välistä synergiaa.

Oli siis löydettävä jotain, joka ei kosketa vain vähemmistöjä, vaan johon ihan jokainen voi samaistua.

Ratkaisu

Aloitimme projektin laajalla taustatyöllä, jossa olemassa olevan aineiston lisäksi haastattelimme DNA:n henkilöstöä ja johtoryhmää. Havaintojen pohjalta Republicin ja DNA:n yhteinen työryhmä sai oivalluksen: onnistuakseen tarinan tulisi olla emotionaalisesti samaistuttava kaikille työntekijöille, sidosryhmille ja asiakkaille.

Kysyimme itseltämme: mikä meitä erottaa ja yhdistää? Se, että olemme kaikki jollain tapaa yksilöllisiä ja erilaisia – siis omanlaisia. Oivalluksesta syntyi kattokonsepti DNA Omanlainen.

Esittelimme konseptin ja tarinan työversiot nopeasti DNA:laisista kootuille heterogeenisille ryhmille, mikä mahdollisti palautteen keräämisen ja sitoutti henkilöstöä tuleviin muutoksiin aikaisessa vaiheessa. Aineiston viimeistelyn jälkeen Republic koulutti johto- ja ohjausryhmät käyttämään tarinaa työssään.

Sisäisen lanseerauksen jälkeen Republic suunnitteli osaksi DNA:n vastuullisuusviestintää Omanlainen-verkkosivut.

Tulokset

Henkilöstö on ottanut Omanlaisen omakseen, sillä DNA sisällytti teemaan myös työnantajalupauksensa, joka on “inhimillinen ja omanlainen DNA”.

Onnistunut tarina Omanlaisten DNA:sta on edesauttanut asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, sillä esimerkiksi 83 prosenttia henkilöstöstä kokee nykyisin, että työssä voi edetä taustasta huolimatta. Lisäksi rekrytointikäytänteissä on testattu CV:töntä hakemusta ja DNA:lla työskentelee jo useita ei-suomea-puhuvia työntekijöitä.

Merkitys

Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen on kaikilla tasoilla erittäin tärkeää ja yksinkertaisesti oikein. Vaikka meillä Suomessa on kuljettu asiassa esimerkiksi muihin Pohjoismaihin nähden vielä hiukan jäljessä, luo DNA:n rohkea ja luova lähestymistapa onnistuneen esimerkin, jota jokainen organisaatio voi seurata monimuotoisuutta kehittäessään. Monimuotoisuus on rikkaus ja työyhteisön voimavara – nyt ja tulevaisuudessa.

Muita töitämme