Wanted Brändilähettiläs

- Kirjoittanut: Hasse Eranka
Kategoriat: /

Suosittelun voima on suuri sosiaalisen median maailmassa, jossa kuluttajilla on paljon päätösvaltaa. Menestyminen sosiaalisessa mediassa ei ole yksioikoista, mutta yksi vaihtoehto brändimarkkinoijille on valjastaa omalle brändilleen mahdollisimman monta sitoutunutta brändilähettilästä. Ajatusta tukee Yhdysvalloissa toteutettu tutkimus, jossa tutkittiin sosiaalisen median vaikutusta WOM-markkinointiin. Tutkimustulokset olivat hyvin yhdenmukaiset.

Enemmistö vastaajista kokeilisi todennäköisemmin uusia tuotteita tai palveluita, koska suosittelu tapahtui sosiaalisessa mediassa. Yhtälailla kolme neljästä vastaajasta koki, että sosiaalisen median takia he todennäköisemmin suosittelevat itse uusia tuotteita ystävilleen. Lisäksi vastaajien mukaan sosiaalinen media edistää mielekkäisiin brändeihin sitoutumista. Negatiivisilla suosituksilla todettiin olevan vähemmän merkitystä kuluttajan valintoihin, kuin positiivisilla.

Tutkimus väittää, että naiset tekevät 85% kaikista kuluttajaostoksista Yhdysvalloissa. Tämän perusteella heillä voidaan todeta olevan merkittävä vaikutusvalta suosittelun suhteen. Saattaakin olla niin, että naiset ovat vaikutusvaltaisimpia brändilähettiläitä, joita yrityksellä voi olla.

Sukupuolesta riippumatta sidosryhmäsuhteita brändilähettiläisiin tulee hoitaa aktiivisesti, esimerkiksi tarjoamalla räätälöityjä tarjouksia ja niin sanottua sisäpiirin tietoa. Vähitellen nämä mielipidevaikuttajat muodostavat ympärilleen verkoston, jossa he jakavat suosituksia juuri sinun brändistäsi.

Facebook Twitter Linkedin

Hasse Eranka, President
puhelin +358 40 582 6034
hasse.eranka@republic.fi