Urheilu PR

Keskeinen ellei tärkein osa Urheilu PR:ää on sponsorointi ja sen tehokas hyödyntäminen viestinnän keinoin. Oikein suunniteltuna ja tehokkaasti toteutettuna sponsorointi on tehokas keino rakentaa brändiä ja näyttää yrityksen arvot käytännön toiminnan avulla. Erottuvuutta haetaan sillä miten luovasti sponsorointia hyödynnetään, merkitystä taas rakennetaan sponsoroinnin sisällöllä.

Autamme yrityksiä hyödyntämään ja tehostamaan sponsorointipanostuksiaan. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yrityskuvaa ja brändiä sponsorointia tukevan viestinnän keinoin sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Toimimme linkkinä yrityksen, sponsorointikohteen ja avainsidosryhmien, kuten median välillä.

Suunnittelemme ja toteutamme yrityksille sponsorointistrategioita ja -suunnitelmia sekä sponsorointia tukevaa sisältöä ja viestintätoimenpiteitä. Varmistamme, että yritys saa tavoitteidensa mukaisen hyödyn sponsoroinnistaan.

Jos kiinnostuit Urheilu PR:stä ja sen mahdollisuuksista osana brändinne rakennusta, ota yhteyttä:

Hasse Eranka, President
puhelin +358 40 582 6034
hasse.eranka@republic.fi